ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot


http://www.facebook.com/celebratethailand
www.celebratethailand.com
http://th.88db.com/Food-Beverage/Catering/ad-752783/
http://www.facebook.com/parinyagardensandbistro
http://www.pantipmarket.com/items/12324765


Pr. News Singha Biz Course & Celebrate catering article

   ยินดีด้วยกับนักศึกษาที่ได้ผ่านเข้าฝึกอบรม 40 คน จาก Singha Corporation ที่ได้เปิดรับสมัคร และสอบคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีการ การทดสอบถึง 3 ขั้นตอน คือ การสอบออนไลน์ การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์  เพื่อใช้เวลาในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เรียนรู้งานด้านการบริหาร "จากประสบการณ์จริง" กับโครงการ "SINGHA BIZ COURSE"

  ปิติ ภิรมย์ภักดี ผู้จัดการกลุ่มการตลาด ที่มารับบทบาทใหม่ในฐานะผู้บริหารโครงการ Singha Biz Course ก็ยืนยันว่าโครงการนี้มีจุดขายที่น่าสนใจมากกว่านั้น

การเรียนรู้ "ประสบการณ์สิงห์" จากผู้บริหารสิงห์ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนจริง รู้จริง และปฏิบัติงานจริง ในสภาวะแวดล้อมจริง คือ ข้อแตกต่างที่ปิติยืนยันว่าไม่เหมือนกับคอร์สอื่นๆอย่างแน่นอน

40 คลื่นลูกใหม่ที่ผ่าน 3 ขั้นตอนการคัดเลือกจากการสอบ online ทั่วประเทศ สู่การสอบข้อเขียนอันเข้มข้น และการสอบสัมภาษณ์โดยผู้บริหารสิงห์ จะได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรม และฝึกฝนการเป็น "สิงห์" โดยระยะที่ 1 อบรมภาคทฤษฎีเพื่อเปิดโอกาสให้เรียนรู้จริงจากความสำเร็จจากผู้บริหารและกูรูจากสาขาวิชาต่างๆ เป็นระยะเวลาทั้งหมด 2 สัปดาห์

จากนั้น จึงเข้าสู่ระยะที่ 2 ฝึกงานภาคปฏิบัติเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ กับการทำงานในแผนกต่างๆของบริษัทฯ อย่างเช่น การตลาด การขาย การบริหารจัดการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และทรัพยากรบุคคล

ก่อนเข้าสู่ระยะที่ 3 ภาคปฏิบัติการ 2 สัปดาห์ ที่สิงห์กล้าท้าให้ลอง เมื่อผ่านการอบรมที่ "เข้มทฤษฎี แน่นปฏิบัติ" แล้ว นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 40 คนจะได้รับประสบการณ์จริงผ่านการลงพื้นที่จริง ทดลองใช้ความรู้ ความสามารถ ที่เก็บเกี่ยวได้มาลองต่อยอดกับกรณีศึกษาจริงที่ได้รับมอบหมาย

ปิติยืนยันว่านี่ไม่ใช่การคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพมาทำงานร่วมกับสิงห์แต่อย่างใด เพราะภายใต้โครงการนี้ไม่มีข้อผูกมัดใดๆระหว่างบริษัทกับนักศึกษาทั้งสิ้น

 

Celebrate catering  ภูมิใจในการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการครั้งนี้ด้วยอาหารว่างและอาหารบุฟเฟ่ต์ มีเมนูดังนี้คือ ปลาสำลีราดน้ำสามรส,ทอดมันปลากรายเพชรบุรี,แกงจืดปลาหมึกยัดไส้หมูสาหร่าย อื่นๆ อีกมากมาย

ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่

http://www.singhabizcourse.com

 

 
GALLERY

UCL Building Buffet Party article
Food Pictures By Celebrate article
Party & Flower Decoration Gallery article
PR.NEWS HALLOWEEN PARTY & CELEBRATE CATERING article
PR.NEWS EVENT & CELEBRATE CATERING 3
PR.NEWS EVENT & CELEBRATE CATERING 4
PR.NEWS EVENT & CELEBRATE CATERING 2 article
PR.NEWS EVENT & CELEBRATE CATERING
Celebrate catering & location services.
10 Party & Concept Style article
WEDDING & CELEBRATE CATERING article
PR.NEWS GRAND OPENING NIHONMACHI & CELEBRATE CATERING article
PR.News Perfect Place & Celebrate catering article
1.PR. News G .A.M -legalalliance & Celebrate catering article
PR.News Masterplan101 & Celebrate catering article
PR.News จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย ปี 4 & Celebrate catering article
PR. News Tourmaline Sathorn-Taksin condominium & Celebrate catering
PR. News There More to Life By Modern form & Celebrate catering
PR. News Dental Planet 4 th Grand Opening & Celebrate catering article
PR.News Grand Opening Pure Place & Celebrate catering article
PR.News Halloween Party & Celebrate catering article
1.PR. News Perfect Masterpiece & Celebrate catering article
PR. NEWS CONCER RANADKANONG & KLONG 10 TID article
PR.News Forward Together & Celebrate catering article
PR. News The Villa Rattanathibet & Celebrate catering article
PR. News Sathorngardens & Celebrate catering article
PR. News Chulachomklao Royal Military Academy Patry & Celebrate catering article
PR. News Wedding on the both & Celebrate catering article
PR. News High tea Patry & Celebrate catering article
PR. News Thailand Tobacco factory Party & Celebrate catering
PR. News Maneerin Lake and Park & Celebrate catering article
PR. News Laddarom & Celebrate catering article
PR.News Assumption University & Rotaract club article
PR.News Welcome to Modern Swiss & Celebrate catering article
PR.News SAMSEN 2000 Together forever & Celebrate catering article
PR.News Srinakharinwirot University Party & Celebrate catering article
PR.News โครงการ D.A.R.E ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ถวายพ่อของแผ่นดิน article
PR. News Wedding & Celebrate catering article
PR.News Leica S2 & Celebrate catering article
PR. News USAMC‐AFRIMS Change of Command & Celebrate catering article
PR.News Tararom & Celebrate catering article
PR.News จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย & Celebrate catering article
PR.News The Wisdom Lifestyle & Celebrate catering article
PR. News Sao Chai High Tech The Series & Celebrate catering
PR. News Grand Opening Baan Pruksa 47 – 48 & Celebrate catering
PR.News Banquet on the boat & Celebrate catering article
PR.News Singha Biz Course We are miracle & Celebrate catering article
PR.News Thai wedding & Celebrate catering
PR. News Merit in the new house & Celebrate catering
PR. News Bonding Party & Celebrate catering
PR.News Taiwan’s Sangyang Motor (SYM) & Celebrate catering
PR. NEWS PRACHUMPORN & CELEBRATE CATERING article
Pr. News Bangkok Play Caravan & Celebrate Catering article
PR.News Blue swan the series & Celebrate article
PR. News The Sanctuary & Celebrate catering
PR.NEWS KASETSART UNIVERSITY SI RACHA CAMPUS BY CELEBRATE CATERING article
PR.News Chulalongkorn Universty Communication Arts By Celebrate catering articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.